Staal No. A041:Noten, Italiaans
Botanische naam:Juglans regia L.
Familie:Juglandaceae
Nat. verspr. geb.:Kaukasus, W-Himalaya, China: in Eur. veel aangeplant (beh. het noorden)
Herkomst monster:Italië
Vol. massa:690 kg/m3
Andere namen:okkernoot, walnoot; noce (Ital.)
Algemeen:Italiaans noten heeft een zeer goede naam; maar het mooie hout is daar reeds grotendeels verdwenen. Veel van wat als Italiaans noten wordt uitgevoerd is dan ook eerst uit omliggende landen en Azië in Italië geimporteerd.
Techn. gegevens:Spint vuilwit, kern grijsbruin tot donkerbruin, nerf tamelijk fijn, draad recht. Het is matig hard, matig zwaar, weinig duurzaam, o.a onderhevig aan aantasting door houtboorders.
Het krimpt en trekt nogal doch eenmaal droog werkt het weinig meer. Het is gemakkelijk te bewerken en zeer fraai af te werken.
Gebruik:Noten is hèt meubelhout bij uitnemendheid en ook het meest gezochte hout voor geweerkolven. Verder voor betimmering, beeldhouw en houtsnijwerk, muziekinstrumenten, rijtuigbouw, talrijke kleine luxe voorwerpen in de huishouding, fineer en triplex.
Opmerking:Historie: [ Ooit ontstaan als hernummering van staal 408, een fineerstaal. Dit A 41 is later echter wel degelijk massief uitgebracht en heeft een eigen geel kaartje ]
[pakket Onbekend]

afdrukken        venster sluiten