Staal No. 1040:Virginische vogelkers, Common Chokecherry
Botanische naam:Prunus virginiana L.
Familie:Rosaceae, onderfamilie Prunoideae
Nat. verspr. geb.:Noordelijke Ver. Staten en zuidelijk Canada, behalve de westkust
Herkomst monster:Arboretum ?De Dreijen?, Wageningen
Vol. massa:700 kg/m3 (luchtdroog, gemeten)
Algemeen:Het geslacht Prunus (meer dan 200 soorten) is wel opgesplitst in meerdere (onder-)geslachten. Eén daarvan is Padus Miller (de Vogelkersen), waarvan ook deze soort deel zou uitmaken. Het is een bladverliezende struik of kleine boom van 2 - 6 (- 8) m hoog met een stamdoorsnede van 0,10 - 0,15 m. Het blad is 60 - 120 mm lang, omgekeerd eirond met een spitse punt. De bloeiwijze is een staande tros. De vrucht is een purperrode, bijna zwarte, kleine kers, ook in trossen. Onder andere blad en zaden zijn giftig.
Techn. gegevens:Het kernhout van deze Prunus-soort is lichtbruin en steekt tamelijk scherp af tegen het geel-witte spint. De draad is recht tot golvend, de nerf fijn. Het moet met zorg worden gedroogd om scheuren te voorkomen. Eenmaal droog is het goed te bewerken, goed te lijmen en glad af te werken met een zijde-achtige glans, waardoor de golvende draad vaak mooi uitkomt. Het hout is tamelijk hard, hoewel dit in Nederland gegroeide hout minder dan het Amerikaanse. Zowel het in Amerika als het in Nederland gegroeide hout vertoont soms, evenals Amerikaans kersen (Prunus serotina, NEH. nr. 610) kleine, zwarte gomgangen. Het hout is niet duurzaam.
Gebruik:Vanwege de kleine afmetingen vindt dit hout weinig anders toepassing dan voor klein draaiwerk, snijwerk en gebruiksvoorwerpen.
[pakket ALV, maart 2008]

afdrukken        venster sluiten