Staal No. 1152:Chinese kastanje, Ban-li (China)
Botanische naam:Castanea mollissima Blume
Familie:Fagaceae
Nat. verspr. geb.:China, Taiwan, Korea
Herkomst monster:Ohio (V.S.)
Vol. massa:(510 -) 645 - 685 (- 760) kg/m3 luchtdroog, aan de monsters gemeten
Algemeen:Het geslacht Castanea bestaat uit 8 - 10 soorten, waarvan er één inheems is in Europa (Castanea sativa, Tamme kastanje, NEH.nr. A033), de rest in N.-Amerika en (de grootste diversiteit) in Azië. Castanea mollissima is in China een boom tot 15 (- 20) m hoog met een stamdiameter tot 0,5 (- 0,9) m. De kroon is vaak breder dan de hoogte van de boom. Deze soort is in China en Korea al duizenden jaren in cultuur. In de V.S. zijn complete bossen van Castanea dentata het slachtoffer geworden van kastanjepest, een schimmelaantasting waardoor de bomen afsterven. Castanea mollissima is hier tamelijk goed tegen bestand en wordt wel aangeplant als vervanger. Hij wordt onderscheiden van alle andere Castanea-soorten door een fijne beharing op de onderzijde van de bladeren en op de toppen van de jonge twijgen. Castanea-hout lijkt veel op eiken, maar mist de brede, hoge stralen. Een Castanea-stam bevat aanzienlijk meer kernhout dan een eikenstam van dezelfde dikte, omdat het spint veel smaller is. Het is lichter in gewicht dan eiken.
Techn. gegevens:Het kernhout is lichtbruin van kleur en steekt vrij scherp af tegen het vuilwitte spint. De draad is recht, de nerf matig grof tot grof. Het moet langzaam worden gedroogd, omdat het de neiging heeft tot collaps, vervormen en scheuren. Het is zowel handmatig als machinaal goed te bewerken, maar door zijn grove structuur niet altijd bevredigend af te werken. Door het hoge looizuurgehalte geven ijzeren en stalen verbindingsmiddelen problemen, evenals watergedragen lakken. Het is tamelijk duurzaam.
Gebruik:De boom om zijn vruchten. De zeer uiteenlopende toepassingen van het hout zijn vergelijkbaar met die van eiken.
[pakket ALV, maart 2014]

afdrukken        venster sluiten