Staal No. 1207:Roupala
Botanische naam:Roupala montana var. paraensis (Huber) K.S. Edwards*
Familie:Proteaceae
Nat. verspr. geb.:Amazonegebied
Vol. massa:800-1100 kg/m3
Algemeen:Door de opvallende stralen, komen op het kwartierse vlak vele kleine spiegels voor. Het hout heeft open en gesloten straalweefsel, dit geeft het dosse vlak een typerende tekening en het zorgt voor een ruw uiterlijk van het hout. De meeste bomen van dit geslacht zijn klein, maar enkele grote komen ook voor.
Techn. gegevens:Het kernhout is bruin tot donkerroodbruin, soms met purperen gloed, en niet altijd scherp gescheiden van het lichtbruinachtige spint. De glans is middelmatig tot hoog, sommige soorten hebben een wat olieachtig uiterlijk. Droog heeft het geen speciale geur of smaak (vers heeft het een onaangename geur). De volumieke massa varieert, het hout is meestal hard, zwaar en sterk. De draad is recht tot onregelmatig en het heeft een fijne nerf. Duurzaamheidsklasse 1, 2. Het is tamelijk moeilijk te bewerken, hierbij is scherp gereedschap nodig. Het open straalweefsel laat bij het schaven en draaien soms los, er ontstaat dan relatief veel stof. Het moet voorzichtig worden gedroogd (kans op collaps).
Gebruik:Bijvoorbeeld trappen en kozijnen.
Opmerking:De informatie voor dit kaartje komt uit diverse bronnen.
* (L) is de waardering volgens www.theplantlist.org.
[pakket ALV, maart 2017, gecontroleerd door Nico Heijne en Marga Lambregtse.]

afdrukken        venster sluiten