Staal No. 0198:Eiken, Amerikaans rood
Botanische naam:Quercus sp.div. o.a. Q. borealis L.
Familie:Fagaceae
Nat. verspr. geb.:Oostelijk N.Amerika
Herkomst monster:U.S.A.
Vol. massa:670 kg/m3
Andere namen:red oak
Techn. gegevens:Spint smal en geelwit; kernhout roodachtig lichtbruin. In eigenschappen komt het overeen met het andere eiken, maar is wat grover van nerf dan het Eur. eiken en Am. wit eiken. Ook zijn de spiegels minder hoog en heeft het open poriën.
Vergeleken met het andere eiken is het wat "wilder", neigt meer tot trekken en scheuren en is onder ongunstige omstandigheden minder duurzaam.
Gebruik:Vooral om het uiterlijk wordt het minder gewaardeerd dan gewoon eiken. Het is echter zeer geschikt voor binnenwerk van kasten, eenvoudige meubelen e.d. Voor vaten voor vloeistoffen is het niet bruikbaar, daar het als gevolg van de open poriën vocht doorlaat.
Opmerking:Huidige naam:[Quercus rubra ?]
[pakket 32, mei 1953]

afdrukken        venster sluiten