Staal No. 0713:Eiken (Amerikaans wit-eiken)
Botanische naam:Quercus macrocarpa Michx.
Familie:Fagaceae
Nat. verspr. geb.:O- & M- Ver. Staten
Herkomst monster:Gimborn arboretum (bot. gedetermineerd)
Vol. massa:680-820 kg/m3
Andere namen:bur oak, blue oak, mossy (over) cup oak, prairie oak (USA)
Algemeen:Boomgegevens: De boom is middelmatig groot van 21 tot 24 m hoog met een diameter van 0,6 tot 1,2 m maar er zijn bomen bekend met een hoogte van 51 m bij een diameter van 2,1 m.
Techn. gegevens:Kernhout licht geelbruin met wit spint. Rechte draad, matig grove tot grove nerf, zeer hard, sterk en duurzaam; zeer moeilijk te impregneren.
Tamelijk goed te bewerken, goed te lijmen, buigen en af te werken; goed te spijkeren en schroeven, maar voorboren wordt aanbevolen. Kans op verkleuring bij toepassen van metalen.
Gebruik:[ In de USA als Quercus alba, maar zelfs nog iets hoger gewaardeerd ] Door de aanwezigheid van thyllen bijzonder geschikt voor vaten; verder meubelen, vloeren, constructiehout, betimmeringen, en andere toepassingen van europees eiken.
[pakket 88, mei1992]

afdrukken        venster sluiten