Staal No. A001:Taxus
Botanische naam:Taxus baccata L.
Familie:Taxaceae
Nat. verspr. geb.:Europa, Kl.Azie, N Afrika
Herkomst monster:Nederland
Vol. massa:750-900 kg/m3
Andere namen:yew (Eng); Eibe (D); if (Fr)
Algemeen:Boomgegevens: Naaldboom, hoogstens 20 m hoog, vaak struikvormig. Wegens zeer langzame groei wordt hij als bosboom niet aangeplant; men vindt hem echter wel als sierboom in parken en tuinen. Naalden en zaad zijn gifig.
Kwam vroeger veel meer voor dan tegenwoordig, maar is in de middeleeuwen grotendeels uitgeroeid wegens de geschiktheid voor bogen [ handbogen; het enige Europese hout voor een boog uit één stuk, een self-bow, zoals de Engelse longbow ! ]. De onregelmatige stamvorm, de vrij kleine afmetingen en het geringe aanbod beperken de toepassing.
Techn. gegevens:Het smal geelwitte spint steekt scherp af tegen het roodbruine kernhout. Het hout heeft een fraaie tekening door donkere banden in het zomerhout. Taxus is een van de zwaarste Eur. houtsoorten, sterk, zeer elastisch, taai en buigzaam.
Het krimpt en werkt weinig, zeer duurzaam. Het is zelden rechtdradig en daardoor moeilijk splijtbaar, nogal lastig te bewerken, doch mooi af te werken.
Gebruik:Gezocht voor draai , beeldhouw en snijwerk, luxe meubels, wandelstokken e.d. Verder in de instrumentmakerij. Zwart gebeitst kan het ebbenhout vervangen.
[pakket 42, september 1957 (vermoedelijk)]

afdrukken        venster sluiten