Staal No. A011:Grenen, inlands
Botanische naam:Pinus sylvestris L.
Familie:Pinaceae
Nat. verspr. geb.:Schotland, N , M en O-Europa tot O-Siberie
Herkomst monster:Nederland
Vol. massa:310-740 kg/m3
Andere namen:Eur. redwood, Scots pine, etc, etc, Naam boom:grove den, pijnboom (Ned.); mast (N.Brabant); Kiefer (Duits); pine (Eng.); pin (Fr.)
Algemeen:Omdat hier zowel langzaam als zeer snel gegroeide bomen voorkomen varieert de massa nogal sterk met dien verstande dat het langzaam gegroeide hout harder en vaster is, een hogere massa heeft en het andere hierbij in kwaliteit ten achter staat.
Boomgegevens: De grove den kan op een gunstige standplaats 35 tot 40 meter hoog worden. Hier te lande treft men hem echter zelden hoger dan 18 m. Vooral op arme gronden vereist hij veel licht; hij moet van wind niet veel hebben. De grove den behoort feitelijk in ons land niet thuis. De stamvorm laat hier vaak te wensen over. Daar dit een erfelijk verschijnsel is, let men tegenwoordig bijzonder op de herkomst van het zaad. Hiermede en door een goede verpleging van de opstand, enz. zal men een betere kwaliteit van het hout verkrijgen. Omdat een groot deel van het grove dennenhout gebruikt wordt voor mijnstutten, velt men deze bossen reeds op 40- à 50-jarige leeftijd en treft men zwaar grenenhout in ons land weinig aan.
Techn. gegevens:Het hout is licht geelrood van kleur, over het algemeen grof, heeft duidelijke jaarringen, een vrij breed geelachtig wit spint en grote geelbruine kwasten. Het hout is zacht (echter harder dan vuren), stijf, draagkrachtig en drukvast, zeer harsrijk, splijtbaar, nogal warrig en werkt weinig, terwijl het duurzaam is. Staat in duurzaamheid niet bij ander grenehout ten achter. Het laat zich snel en gemakkelijk kunstmatig drogen terwijl men het spint wel maar het kernhout niet kan impregneren. Verder laat het zich vrij goed bewerken, verven, olien, lakken en vernissen.
Gebruik:Inlands grenen wordt verduurzaamd toegepast in de waterbouw en mijnbouw voor dwarsliggers en straatblokjes (weerstand tegen afslijting en stroefheid). De rechte stammen leveren bovendien een goed werkhout voor de huizenbouw (buitenwerk en schuren) de wagonbouw (vloeren en wanden) scheepsbouw (o.a. masten en ra's) en keukenmeubels e.d. Verder voor kisten, kratten enz. Voor brandhout is het minder geschikt omdat het snel opbrandt en een fel onrustig vuur geeft door de grote ontvlambaarheid wegens het harsgehalte.
[pakket Zie no 0061]

afdrukken        venster sluiten