Staal No. A024:Eiken, inlands Amerikaans
Botanische naam:Quercus sp.div. mogelijk Q. borealis L.
Familie:Fagaceae
Nat. verspr. geb.:Oostelijk N.Amerika
Herkomst monster:Nederland
Vol. massa:700 kg/m3
Andere namen:roodeiken, red oak
Algemeen:Amerikaans eiken is van Eur. eiken te onderscheiden door de kleur, door de wat bredere reeks van grote vaten die bovendien open zijn en door de lagere spiegels (1 1½ cm). Ook is het wat "wilder" en trekt en scheurt meer.
Techn. gegevens:Amerikaans eiken heeft smal spint, geelwit van kleur, het kernhout is roodachtig lichtbruin. Het hout is kringporig, recht van draad, grof van nerf, sterk, taai, matig hard. De duurzaamheid is geringer dan van Europees eiken.
Moeilijk te drogen. Gemakkelijk splijtbaar en goed te bewerken. Gemakkelijk te beitsen doch moeilijk te politoeren.
Gebruik:Voor vaten is het niet geschikt, daar het wegens de open porien vocht doorlaat. Eenvoudige meubels, binnenwerk van kasten, paaltjes, brandhout.
[pakket 35, januari 1955, vermoedelijk]

afdrukken        venster sluiten