Staal No. A026:Eiken, Duits
Botanische naam:Quercus sp.
Familie:Fagaceae
Nat. verspr. geb.:W-, M- en Z-Europa
Herkomst monster:Duitsland
Vol. massa:740 kg/m3
Algemeen:Duits eiken is geelbruin van kleur, maar donkerder dan het Spessart eiken [staal A032]. Het heeft over het algemeen een kenmerkend hoog looistofgehalte (bv. uit het Rijnland) en wordt als plaathout, soms gekantrecht voor de meubelindustrie, verhandeld.
Techn. gegevens:Spint is witachtig. Het hout is fijn van nerf en fijn tot grof van structuur, matig hard en matig zwaar, is duurzaam, matig taai en werkt weinig.
Het laat zich goed bewerken, beitsen, roken en logen, spuiten, lakken en vernissen.
Gebruik:Het is voor vrijwel alle doeleinden geschikt en wordt dan ook sinds eeuwen met zeer bevredigend resultaat toegepast in de bouwnijverheid, de meubelindustrie, enz. Meubels, betimmeringen (kerkenbouw: dakspanten, deuren, banken, beeldhouw-, snij- en draaiwerk), wagenmakerij, biervaten, bruggen, enz.
Opmerking:Het inlands eiken wordt geleverd door [meestal] Quercus robur L., de Zomereik, en [soms] door Q. petraea Liebl. (synoniem Q. sessiliflora), de Wintereik.
[pakket Onbekend]

afdrukken        venster sluiten