Staal No. A046:Iepen, inlands
Botanische naam:Ulmus sp.div.
Familie:Ulmaceae
Nat. verspr. geb.:Europa
Herkomst monster:Nederland
Vol. massa:kg/m3
Andere namen:olmen; Ulme, Rüster (D); elm (Eng.); orme (Fr.)
Algemeen:Het hout, in het bijzonder het spint, staat bloot aan wormaantasting. Daarom wordt langdurig wateren aanbevolen. Beter is het de gezaagde delen met bederfwerende stoffen te behandelen.
Massief is het voor de meubelindustrie minder geschikt, omdat het spoedig door de worm wordt aangetast; het spint moet dan zeker verwijderd worden. Toch treft men vele meubels van dit hout aan, voornamelijk op het platteland.
Techn. gegevens:Iepen heeft vuilwit spint (dit neemt na langdurig wateren vrijwel de kleur van het kernhout aan); het kernhout is licht- tot donkerbruin. Iepen is vrij grof van nerf en recht van draad, sterk (ongeveer als eiken), taai, vast, moeilijk te splijten en veerkrachtig. Het is matig hard en matig zwaar, niet duurzaam.
Goed te verwerken; splintert niet. Het hout laat zich onder stoom goed buigen.
Anatomisch: Iepen is kringporig en op het kopse vlak te herkennen aan golvend verlopende bandjes parenchym, waarin de kleine vaten van het zomerhout zijn ingebed.
Gebruik:Iepehout wordt voornamelijk gebruikt in de wagenmakerij (kruiwagens, kromme disselbomen, boerenkarren, wielnaven, -velgen en -spaken), voor carrosseriebouw (spoorwagens). In de scheepsbouw wegens zijn taaiheid voor handspaken, riemen, kielen van sloepen en krommers.
In de molenbouw voor de brede plooistukken van de grote kamwielen.
Verder door zijn taaiheid voor ladders. Door zijn hardheid en weinig splinteren, voor slagersblokken. Door het weinig werken is het geschikt voor modellen en zuivelwerktuigen. Ook als triplex vindt het toepassing.
De fraaie stamstukken worden dikwijls tot fineer versneden (worteliepen) en worden in de meubelindustrie toegepast.
Opmerking:Europees iepen wordt geleverd door een aantal soorten en variëteiten. Vooral U. campestris Mill. in al zijn variëteiten en voor ons land U. hollandica (vermoedelijk een kruising tussen U. glabra en U. scabra). Door de iepenziekte zijn de voorraden sterk afgenomen. Het beste iepenhout kwam hier te lande uit Zeeland.

Herdrukt mei 1958
[pakket Zie no 0022]

afdrukken        venster sluiten