Staal No. A050:Peren
Botanische naam:Pyrus communis L.
Familie:Rosaceae (Pomoideae)
Nat. verspr. geb.:Europa (oorspronkelijk afkomstig uit de Kaukasus en vandaar uit verder verspreid)
Herkomst monster:Nederland
Vol. massa:650-750 kg/m3
Algemeen:Een hout dat zelden in grote afmetingen verkrijgbaar is; het is nogal prijzig. Peren is een vaste, roodachtige, matig harde, sterke, taaie en vrij duurzame houtsoort. Blank toegepast krijgt het later een mooie goudgele kleur. Vroeger werden alle siervoorwerpen bijna uitsluitend van perehout gemaakt. Het hout vertoont soms een fraai moiré tekening en is dan zeer duur.
Techn. gegevens:Er is geen waarneembaar verschil tussen kern- en spinthout. Het hout is zeer gelijkmatig van structuur, fijn van nerf, zeer dicht, kort van draad, weinig elastisch en moeilijk splijtbaar.
Werkt weinig. Laat zich zeer goed bewerken en afwerken, snijden, kleuren, spuiten en politoeren.
Gebruik:Het wordt gebruikt voor draai-, beeldhouw- en fijn snijwerk (mallen voor de katoendrukkerij, drukletters), muziek-instrumenten, tekengereedschap (tekenhaken, driehoeken en meetlatjes), spoelen voor de textielindustrie, houten kamradertjes, gietmodellen en in de huisvlijt. In verband met de geringe neiging tot werken van het droge hout en de zeer gelijkmatige structuur, is het hiervoor zeer geschikt.
Bovendien dient het als imitatie van het ebbenhout, voor messenheften, fineer, piano's (toetsen), e.d. Het laat zich immers goed zwart kleuren (roken) en gemakkelijk politoeren.
Vanwege de prijs wordt het voor meubelen alleen in fineervorm gebruikt.
[pakket Zie no 0013]

afdrukken        venster sluiten