Staal No. 1105:Pimpernoot
Botanische naam:Staphylea pinnata L.
Familie:Staphyleaceae
Nat. verspr. geb.:Centraal- en Zuid-Europa, Z.W.-Azië
Herkomst monster:Arboretum ?De Dreijen?, Wageningen / Botanische tuin T.U. Delft
Vol. massa:(630 -) 660 (- 700) kg/m3 (bij 8 % vocht, aan de monsters gemeten)
Algemeen:Staphylea is een klein geslacht met 11 soorten, verspreid over het noordelijk halfrond, waarvan één inheems in Europa. Dit is een grote, tamelijk brede struik, bestaande uit een aantal stevige, recht- of iets schuin opgaande stammen. De bladeren zijn samengesteld, (3 -) 5 (- 7) deelblaadjes, eirond, toegespitst, 50 - 100 mm lang, bleek blauw-groen aan de onderzijde. De bloemen zijn wit, in lange, smalle, hangende pluimen. De vrucht is een ronde doosvrucht tot 35 mm.
Techn. gegevens:Het hout is crèmekleurig tot lichtgeel, waarbij geen onderscheid valt waar te nemen tussen spint en kernhout. Mogelijk is kernhout geheel afwezig. De draad is recht (soms draaigroei), de nerf is fijn. Het is matig hard. Het hout droogt vrij snel, maar vertoont een flinke krimp en een matige vervorming. Het is goed te bewerken, goed te lijmen, en goed af te werken tot een matige glans. Het hout is mogelijk matig tot tamelijk duurzaam.
Gebruik:De struik om zijn sierwaarde, omdat de doosvruchten lang blijven hangen. Het hout lijkt geschikt voor fijn draai- en snijwerk.
[pakket ALV, maart 2010]

afdrukken        venster sluiten