Staal No. 0917:Shingle oak, Laurel oak
Botanische naam:Quercus imbricaria Michaux
Familie:Fagaceae
Nat. verspr. geb.:Centraal en Oostelijke Verenigde Staten
Herkomst monster:Von Gimborn Arboretum, Doorn
Vol. massa:700 kg/m3 luchtdroog
Algemeen:De ca. 80 eikensoorten die voorkomen in Noord-Amerika worden onderverdeeld in White Oaks, Black Oaks (of Red Oaks) en Live Oaks (altijdgroene). De Black Oaks worden verder onderverdeeld in bomen met duidelijk (puntig) gelobd blad en in bomen met onregelmatig of niet gelobd blad. Quercus imbricaria behoort tot deze laatste groep. Het is een boom tot 20 (- 30) m hoog met een stamdoorsnede tot 0,6 (- 0,9) m. Het gaafrandige blad is breed langwerpig, tot 200 mm lang, glanzend donkergroen. Hij vertoont in het najaar een rijke schakering aan herfstkleuren. Het is één van de mooiste Amerikaanse eiken, maar in Europa is de soort weinig in cultuur.
Techn. gegevens:Het kernhout is lichtbruin met een iets rode tint (zoals bij de meeste rood-eiken soorten) en steekt niet scherp af tegen het licht grauw-bruine spint. Het is tamelijk zwaar en hard. De draad is recht tot onregelmatig, de nerf is tamelijk grof. Bij ongecontroleerd drogen scheurt en werkt het sterk. Wat betreft bewerkbaarheid is het vergelijkbaar met andere rood-eiken soorten. Het is gemakkelijk te splijten. Het is matig duurzaam en wordt snel door zowel schimmels als insecten aangetast.
Gebruik:Binnen zijn natuurlijk verspreidingsgebied in Noord-Amerika wordt de boom veel aangeplant in recreatiegebieden, parken en tuinen. Het hout werd door de vroege kolonisten, en ook nu nog, gebruikt voor potdeksel gevelbetimmering en voor dakspanen van woningen en schuren. Aan deze toepassing is de soortaanduiding imbricaria (= overlappend) ontleend.
Opmerking:Deze soort is in het pakket uitgegeven in combinatie met NEH. nr. 1073, omdat van beide soorten niet genoeg monsters waren voor alle leden. Er zijn wat meer monsters dan gebruikelijk van op voorraad gebleven om van bij te kunnen bestellen.
[pakket 126, december 2011]

afdrukken        venster sluiten