Staal No. 1092:Bintangor
Botanische naam:Calophyllum cf. soulattri Burm.f., Calophyllum sp.
Familie:Guttiferae (Clusiaceae)
Nat. verspr. geb.:Z.O.-Azië
Herkomst monster:Sabah (Noord-Borneo)
Vol. massa:400 - 450 kg/m3 aan de monsters gemeten
Algemeen:Het geslacht Calophyllum omvat ca. 190 soorten: 8 in Midden- en Zuid-Amerika, 20 op Madagascar en omringende eilanden en ca. 160 in Z.- en Z.O.-Azië en Noord-Australië. De soorten zijn zowel botanisch als houtanatomisch vaak moeilijk van elkaar te onderscheiden. Het hout van C. inophyllum (zie NEH.nr. 722, Bintangor) valt vaak op door zijn hoge volumieke massa. Het hout van dit monster onderscheidt zich juist door zijn lage volumieke massa, waardoor het onder de gangbare handelssoorten het beste aansluit bij de beschrijving van C. soulattri. Dit is een kleine tot matig grote boom tot 30 m hoog met een stamdoorsnede tot 0,7 m. Het momenteel in de handel aangeboden Bintangor heeft overigens een veel grotere spreiding in volumieke massa. Houtanatomisch valt het geslacht Calophyllum op door zijn vaak in schuine rijtjes gerangschikte grote, alleenstaande vaten.
Techn. gegevens:Het kernhout is rood-, roze- tot oranje-bruin en steekt duidelijk maar niet scherp af tegen het geel- tot oranje-bruine spint. Het is bijna altijd kruisdradig, en gegolfd of met draaigroei. De nerf is matig grof tot grof. Dit hout is relatief licht en zacht. Bij het drogen treedt vaak vervorming op, zoals scheluw en krom trekken, ernstig schotelen en eindscheuren. Een langzaam droogproces en verzwaren van het gestapelde hout wordt sterk aanbevolen. Het is goed te zagen en te schaven, maar moeilijk glad af te werken bij sterke kruisdraad en draaigroei. Wegens ernstig krom trekken worden maximale houtlengtes aanbevolen van slechts 3 m. Het is matig tot niet duurzaam.
Gebruik:Binnenbetimmeringen zoals kozijnen, koplatten, plinten, schroten, enz, en kantfineer. Het is dan vaak gevingerlast. Schilfineer voor plaatmateriaal. Ook voor kisten, kratten en pallets.
[pakket 127, augustus 2012]

afdrukken        venster sluiten