Staal No. 0867:Kassambi, Kusambi, Kosum, Kusam
Botanische naam:Schleichera oleosa (Lour.) Oken
Familie:Sapindaceae
Nat. verspr. geb.:India, Birma, Indo-China. Aangeplant in Maleisië en Indonesië
Herkomst monster:Voormalig Nederlands Indië, afkomstig van het KIT
Vol. massa:(800 -) 900 (- 950) kg/m3 aan de monsters gemeten. In India (910 -) 1090 (- 1120) kg/m3 bij 12 - 15 % vochtgehalte
Andere namen:Schleichera trijuga Willd., Pistacia oleosa Lour.
Algemeen:Het geslacht Schleichera omvat maar 1 soort. Hij kan uitgroeien tot een grote boom tot max. 40 m hoog bij een stamdiameter tot max. 2 m. Meestal blijft hij echter veel kleiner. De stam is vaak krom, knoestig, laagvertakt en kan kleine wortellijsten vertonen. Een gemiddelde bruikbare stam is ca. 4 m lang en 0,5 - 0,6 m in diameter. De boom is loofverliezend, hoewel slechts enkele dagen kaal. Een volwassen exemplaar doet wel denken aan een volwassen eik.
Techn. gegevens:Het kernhout is licht roodachtig bruin, het spint zeer lichtbruin tot wit. De draad is recht, onregelmatig of kruisdradig, de nerf matig fijn tot fijn. Het is één van de hardste en sterkste houtsoorten van India. Het moet voorzichtig en langzaam worden gedroogd om kop- en oppervlaktescheuren te voorkomen, nauw gestapeld en beschermd tegen zon en wind. Door de grote hardheid is het hout moeilijk te zagen en te schaven. Scherp gereedschap is vereist. Het is redelijk goed te lijmen en door schuren glad af te werken met een blijvende glans. Het is goed te draaien. Het hout is duurzaam en goed bestand tegen insecten, maar matig bestand tegen schimmels onder vochtige omstandigheden.
Gebruik:Toepassingen waar een harde houtsoort voor is vereist, zoals: assen, naven en wielen, ploegen en ander landbouwgereedschap, gereedschapstelen, kruidenvijzels, ‘maal- en persstenen’, houtskool en brandhout. De oliehoudende zaden leveren de ‘Macassarolie’, een medicijn voor uitwendig gebruik in de haarverzorging. Op de boom wordt een lakschildluis gekweekt (Laccifer lacca). Het levert de zgn. ‘Kusumlak’.
[pakket 128, december 2012]

afdrukken        venster sluiten