Staal No. 1180:Chinese azalea
Botanische naam:Rhododendron molle (Blume) G.Don
Familie:Ericaceae
Nat. verspr. geb.:China, Japan
Herkomst monster:Arboretum Hemelrijk, Essen (B)
Vol. massa:600 - 650 kg/m3 luchtdroog, aan de monsters gemeten
Andere namen:Azalea mollis Blume
Algemeen:Er zijn tussen 850 en 1000 soorten in het geslacht Rhododendron, en meer dan 10.000 beschreven variëteiten. Ze komen over het gehele noordelijk halfrond voor met een zuidelijke uitloper in Nw. Guinea en N.-Australië. De grootste soortenrijkdom wordt gevonden rond de Himalaya. Linnaeus beschreef in eerste instantie een apart geslacht Azalea, maar al snel bleek dat dit in het geslacht Rhododendron moest worden ondergebracht. Azalea is nu als twee ondergeslachten geklassificeerd. Wel is de naam Azalea in het spraakgebruik blijven bestaan. In het algemeen hebben Azalea bloemen 5 meeldraden, Rhododendron bloemen hebben 10 meeldraden; Azalea struiken zijn kleiner dan Rhododendrons; Azalea’s hebben kleiner blad en veel Azalea’s zijn bladverliezend.
Techn. gegevens:Het hout van Rhododendrons is in het algemeen licht geelbruin tot roodbruin van kleur. Kernhout is niet zichtbaar, hoewel soms een donkerder kern wordt waargenomen, mogelijk als gevolg van een lichte schimmelaantasting. Deze soort vertoonde een sterke draaigroei naar links, maar ook een rechte draad kwam sporadisch voor. De nerf is fijn. Het droogt snel, waarbij hout met draaigroei sterk tordeert, kromtrekt, schotelt en (in mindere mate) scheurt. Het is gemakkelijk te bewerken, hoewel hout met draaigroei aan één zijde van het hart snel inspringt tijdens het vlakken. Het is goed te lijmen en door schuren glad af te werken. Het is niet duurzaam en wordt snel door schimmels en insecten aangetast.
Gebruik:Het hout soms voor klein draai- en snijwerk. De struik wordt vaak aangeplant voor zijn uitbundige bloei. Veel botanische tuinen en buitenplaatsen hebben grote Rhododendron collecties.
[pakket ALV, maart 2015]

afdrukken        venster sluiten