Staal No. 1188:Queensland Kauri, Kauri Pine
Botanische naam:Agathis robusta (C. Moore ex F. Muell.) F.M. Bailey
Familie:Araucariaceae
Nat. verspr. geb.:Z.O.-Queensland en N.O.-Queensland in een smalle strook langs de kust
Herkomst monster:Pinetum Blijdenstein, Hilversum, tropische kas
Vol. massa:435 - 480 kg/m3 luchtdroog. 600 kg/m3 gemeten bij veel reactiehout
Algemeen:Agathis is een geslacht met 17 soorten die voorkomen in Z.O.-Azië, Australië, Nw.-Zeeland en Oceanië. Het is het meest tropische naaldhoutgeslacht. Agathis robusta vormt een grote boom tot 50 m hoog met een tamelijk gladde, cilindrische, takvrije stam tot 25 - 30 m lang en (1 -) 1,8 (- 3) m in diameter. Deze soort komt voor in twee betrekkelijk kleine gebieden langs de oostkust van Queensland, tot ca. 50 km landinwaarts, van zeeniveau tot ca. 900 m. De onderlinge afstand tussen deze twee gebieden bedraagt ca. 1200 km. Houtproductie in het zuidelijke (kleinste) gebied is stopgezet. De handelsnaam Queensland Kauri wordt aan drie verschillende Agathis-soorten toegekend (A. microstachya, A. palmerstonii en A. robusta).
Techn. gegevens:Het kernhout is crème-kleurig tot licht roze-bruin (de stralen zijn rood) en niet scherp gescheiden van het iets lichtere spint. De draad is recht, de nerf (voor naaldhout) zeer fijn. Het hout bevat geen hars en is zonder reuk en smaak. Het droogt zowel aan de lucht als machinaal snel en zonder problemen, waarbij het alleen wat eindscheuren en (bij machinaal drogen) minimale collaps vertoont. Het moet snel worden gedroogd om schimmelaantasting en verkleuring te voorkomen. De krimp is hierbij weinig tot matig. Eenmaal droog gedraagt het zich stabiel. Het is zeer gemakkelijk te bewerken, hoewel het snel uitbreekt bij afkorten en boren. Het is goed te lijmen en te schuren en met lak fraai af te werken. Het is niet duurzaam en wordt zowel door schimmels als insecten aangetast.
Gebruik:Meubels, betimmeringen, vloeren, vaten. Vroeger ook voor scheidingswanden in accu’s en als schilfineer voor lucifers en plaatmateriaal voor meubels, boterkisten, scheepsbetimmeringen.
Opmerking:Deze monsters zijn van juveniel hout en bevatten soms overmatig veel reactiehout.
[pakket Pakket 133, juni 2015]

afdrukken        venster sluiten