Staal No. 279H:Mooreiken, Veeneiken (Ned.), Bog Oak (Eng.)Abonos, Morta (Kroatië, Servië), Czarny dab (Polen)
Botanische naam:Quercus robur L. (meest waarschijnlijk)
Familie:Fagaceae
Nat. verspr. geb.:Vnl. N.W.-Europa in laagveen- en hoogveengebieden en rivierdalen
Herkomst monster:Sluis in de Maas bij Grave
Vol. massa:(500 -) 670 - 710 - 760 (- 910) kg/m3 bij 12 % vocht
Algemeen:De naam Mooreiken of Veeneiken duidt geen specifieke eikensoort aan, maar is een benaming voor subfossiel eiken dat honderden of meestal duizenden jaren begraven heeft gelegen in bijv. een veengebied of een rivierbodem. Door de afwezigheid van zuurstof in de bodem is het hout niet aangetast, terwijl ijzerhoudende zuren en zouten het een donkerbruine tot diepzwarte kleur hebben gegeven door een reactie aan te gaan met het in het hout aanwezige looizuur. De mate van verkleuring is geen maat voor de leeftijd van het hout, maar is afhankelijk van het ijzergehalte in de bodem, samen met de duur van het contact. Vaak is het mogelijk om op basis van het jaarringpatroon exact te bepalen wanneer de boom afgestorven is en kan het groeigebied achterhaald worden (jaarringchronologieën zijn regio gebonden). Het biedt een ijkmethode voor de koolstofdateringsmethode (C14).
Techn. gegevens:De kleur van het hout is bruin tot zwart. Zware stammen zijn vaak van buiten zwart en van binnen nog donkerbruin. Alleen het niet of beperkt verrotte hout is bruikbaar; spint is bijna altijd volledig verrot. Het verrotte hout verpulvert tijdens het drogen. Het (enigszins verrotte) hout dient langzaam te worden gedroogd om scheuren, vervormen en schimmelen tot een minimum te beperken. Als het hout gedeeltelijk is vergaan, is de krimp hoger dan van ‘vers’ eiken. Eenmaal droog gedraagt het zich stabiel. De bewerking is vergelijkbaar met die van ‘vers’ eiken, hoewel gedeeltelijk vergaan hout wat zachter en veel brosser is door een aanzienlijk verminderde sterkte, en het verspreidt een moddergeur. Goed geconserveerd hout kan ook harder zijn geworden. Door de tijd kunnen er allerlei stoffen in het hout ingespoeld zijn, wat teruggezien wordt in een hoger asgehalte bij verbranding. Het is tamelijk duurzaam en wordt niet door worm aangetast.
Gebruik:Meubels, parket, draai- en snijwerk, schaakstukken, semitoetsen, inlegwerk, pijpekoppen, fineer. Vroeger was het de enige zwarte houtsoort die hier in Europa beschikbaar was.
[pakket Pakket 134, december 2015]

afdrukken        venster sluiten