Staal No. 978H:River She-oak, Beefwood (Austr.)
Botanische naam:Casuarina cunninghamiana Miq. Gecontroleerd NEH./2016
Familie:Casuarinaceae
Herkomst monster:Jardin Botanique de la Villa Thuret, Antibes, Zuid-Frankrijk
Vol. massa:800 - 1000 kg/m3 voor Austr. kernhout; het monster 600 kg/m3 bij 12 %
Algemeen:Snelgroeiende, altijdgroene boom tot 30 m hoog met een rechte stam met een ruwe bast en zeer soepele, cipresachtige, groene twijgen die de functie van bladeren hebben overgenomen. Om reden van de brede stralen wordt dit hout in Australië ‘oak’ genoemd. Het voorvoegsel ‘she’ (vroeger ‘shee’) onderscheidt het van ‘real oak’ en houdt verband met het suizende geluid van de wind door de twijgen. Zowel door het loof als door de kegelachtige vruchten wordt de boom gemakkelijk verward met een conifeer. In N.S.-Wales beschermd. De soort is veelvuldig buiten Australië aangeplant.
Techn. gegevens:Het kernhout, dat zich pas op latere leeftijd vormt, is roodbruin tot donker-bruin (vandaar de naam Beefwood) en soms scherp, soms niet scherp gescheiden van het veel lichter gekleurde, tot 10 cm brede spint (waarvan deze monsters zijn gemaakt). De draad is recht tot licht golvend, de nerf is matig fijn tot fijn. Het is moeilijk te drogen met, vooral in het spint, veel risico op scheuren en vervormen. Het heeft een ongelijkmatige krimp (totaal radiaal 3,0% en tangentiaal 10,5%). Het is tamelijk moeilijk te bewerken, gereedschap moet scherp zijn. Het spint is goed te lijmen en te schuren en zeer glad af te werken, is matig duurzaam, maar wordt nauwelijks door worm aangetast. Het spint lijkt wat betreft uiterlijk, kleur en bewerking veel op beuken.
Opmerking: De monsters zijn uitsluitend gemaakt van spint.
Gebruik:De boom voor bodemversteviging langs rivieroevers, als schaduwboom en als windhaag. Het hout (in Austr.) voor (afrasterings)palen, vloeren, vatdeksels en -bodems, kisten, kratten, handvatten en gereedschapstelen, draai- en snijwerk, houtskool. Vroeger ook voor ossenjukken en dakshingles. In bosbouwprojecten buiten Australië vaak voor vezelplaat. Het is een uitstekend brandhout (door zijn hoge dichtheid).
Opmerking:De monsters zijn uitsluitend gemaakt van spint.
[pakket Pakket 135, juli 2016]

afdrukken        venster sluiten