Staal No. 0126:Vonkhout
Botanische naam:Parinari campestre Aubl.
Familie:Chrysobalanaceae [!]
Nat. verspr. geb.:Guyana's, Trinidad, N Braziliƫ
Herkomst monster:Suriname
Vol. massa:800 + kg/m3
Andere namen:foengoe, behoerada
Techn. gegevens:Het kernhout van deze soort is grijsbruin soms roodachtig. Het is zeer hard en zwaar. Splijt tamelijk gemakkelijk, scheurt en trekt nogal. Is aan wind en weer blootgesteld en vooral in contact met de grond niet duurzaam. Door het hoge kiezelgehalte is het echter bestand tegen paalworm. Wordt ook zelden door insecten aangetast.
Drogen moet met zorg gebeuren. Het is zeer moeilijk te zagen, daar het veel kiezelkorrels bevat. Schaven gaat beter, hoewel gereedschap spoedig bot wordt. Laat zich goed verven en bespuiten met celluloselak.
Gebruik:Wordt weinig gebruikt. Misschien geschikt voor semi permanente zeewerken.
[pakket 24, ca eind 1950]

afdrukken        venster sluiten