Staal No. 0131:Meidoorn
Botanische naam:Crataegus laevigata (Poir.) DC. / Crataegus monogyna Jacq.
Familie:Rosaceae (Maloideae)
Nat. verspr. geb.:Europa, N Afrika
Herkomst monster:Nederland
Vol. massa:810-880 kg/m3
Algemeen:Boomgegevens: Meidoorns zijn welbekende heesters (tot 4,50m), veel gebruikt voor hagen en houtwallen. We onderscheiden de tweestijlige meidoorn, Crataegus laevigata (Poir.) DC. (syn Crataegus oxyacantha L., nomen utique rejiciendum), en de eenstijlige meidoorn, Crataegus monogyna Jacq. De eerste is voornamelijk te vinden in het oosten en zuiden van het land, de laatste in het hele land. In ons land zijn de afmetingen meestal te gering voor gebruik als hout. Rechte scheuten wel gebruikt voor wandelstokken.
Techn. gegevens:Hout licht bruinrood. Fijn van structuur. Hard, zwaar en taai, dicht.
Sterk werkend bij het drogen. Moeilijk splijtbaar.
Gebruik:Houtsnijwerk. Handvatten voor gereedschap. In tandraderen in windmolens. Weinig gebruikt, wegens te gering aanbod. Gewaardeerd als brandhout.
Opmerking:Herziene herdruk 2004
[pakket Pakket 24, ca eind 1950]

afdrukken        venster sluiten