Staal No. 0139:Esdoorn (gemoest)
Botanische naam:Acer saccharum Marshall
Familie:Aceraceae
Nat. verspr. geb.:Noord Amerika
Herkomst monster:Ver. Staten
Vol. massa:kg/m3
Andere namen:vogelogen esdoorn; bird'sc eye maple (Engl); erable moucheté (Fr.); vogelaugenahorn (D.)
Algemeen:Bij "harde esdoorns", speciaal bij de Amerikaanse suikeresdoorn, Acer saccharum [ rock maple ], treft men op het dosse vlak soms een eigenaardige tekening aan, die enigszins doet denken aan vogelogen. Deze "vogelogen" met hun fraaie glans geven het hout een hoge decoratieve waarde.
Ze ontstaan door tijdelijke plaatselijke onderbrekingen in de groei van het cambium, waardoor kleine putjes in het hout gevormd worden, die daarna weer opgevuld en overgroeid worden. Over de oorzaak van deze groeibelemmeringen zijn de meningen verdeeld; sommigen schrijven ze toe aan slapende ogen, anderen aan pikken door vogels, aan insectensteken of, wat het waarschijnlijkst lijkt, aan zwamaantasting van het cambium.
Gebruik:In de vorm van fineer voor luxe meubels, betimmeringen e.d
Opmerking:Dit is het gele kaartje van het Am. "bird eye's maple"
[pakket Vermoedelijk pakket 1 of 2, mei 1947]

afdrukken        venster sluiten