Staal No. 0165:Wies wies kwarie
Botanische naam:Vochysia guianensis Aubl.
Familie:Vochysiaceae
Nat. verspr. geb.:Guyana's
Herkomst monster:Suriname
Vol. massa:450-700 kg/m3
Andere namen:wiswis'kwari (Sur.)
Algemeen:Het hout van een groot aantal Vochysia soorten [kwarie] vertoont zeer grote overeenkomst met elkander maar kunnen onderling in gewicht (zeer licht tot matig zwaar) en hardheid (zacht tot matig hard) zeer uiteenlopen.
Techn. gegevens:Het kernhout is over het algmeen rose tot bruinrood van kleur, waarbij het grijsachtig gele spint zich niet altijd scherp afscheidt. Dikwijls komen rijen donker gekleurde gomgangen voor. De sterkte is, voor het gewicht, vrij gunstig, de duurzaamheid niet zeer groot. De nerf vrij grof.
Moet zorgvuldig gedroogd worden. Laat zich gemakkelijk bewerken, lijmen en spijkeren.
Gebruik:Voor binnenwerk en goedkope meubelen. Vermoedelijk geschikt voor triplex en fineer. Over het algemeen wordt het nog weinig gebruikt.
[pakket 30, september 1952]

afdrukken        venster sluiten