Staal No. 0172:San Domingo boxwood
Botanische naam:Phyllostylon brasiliensis Capan. ex Benth. & Hook.
Familie:Ulmaceae
Nat. verspr. geb.:Z. en M.Amerika
Vol. massa:950 kg/m3
Andere namen:baito, bois blanc (Domin. Republ.); palo lanza, palo blanco, enz (Argentinië)
Algemeen:Een surrogaat voor palmhout, maar [ondanks de naam] niet zo fijn als het echte palmhout (Buxus) of het zapatero.
Techn. gegevens:Kernhout citroengeel, soms met donkere strepen, spint witachtig tot lichtgeel. Het hout is fijn en gelijkmatig van nerf. Recht van draad, soms iets warrig. Glanzend af te werken.
Gebruik: In Argentinië voor landbouwwerktuigen. Overigens als surrogaat voor palmhout en zapatero: gereedschaps en mesheften (laat zich goed zwart kleuren), loodgieters-slaghamers, draaiwerk en houtgravures. Voor schietspoelen e.d. voldoet het minder.
Opmerking:Tegenwoordig (v.a. 1992) worden twee (à drie) aparte soorten onderscheiden: P.brasiliense in O-Brazilië en P.rhamnoides in West Indië, C-Amerika en Argentinië & Z-Brazilië
[pakket 29, juni 1952]

afdrukken        venster sluiten