Staal No. 0207:Persimmon
Botanische naam:Diospyros virginiana L.
Familie:Ebenaceae
Nat. verspr. geb.:Ver. Staten
Herkomst monster:Ver. Staten
Vol. massa:820 kg/m3
Algemeen:Persimmon is een ebbehout-soort met zeer breed geelwit spint, dat nadonkert tot licht geelbruin of grijsachtig bruin. De kern is onregelmatig begrensd en zwartbruin tot zwart van kleur, vaak gestreept; hij vormt zich pas op hoge leeftijd en is daarom meestal zeer klein, zodat in de handel hoofdzakelijk spint wordt aangetroffen.
Techn. gegevens:Spint is geelwit. Het is hard en zwaar, zeer dicht van nerf, taai, splijtvast en fraai te politoeren. Het spint is niet duurzaam.
Gebruik:Voornamelijk voor schietspoelen in de weefindustrie, waarvoor het bij uitstek geschikt is, daar het het juiste gewicht heeft, niet splintert en weinig slijt. Om dezelfde redenen is het ook gezocht voor "heads" van golfsticks. Verder handvatten van klein gereedschap, schoenleesten, houten schroeven, mesheften, blokschaven. Zwart gebeitst vervangt het de zwarte ebben-soorten.
[pakket 33, oktober 1953]

afdrukken        venster sluiten