Staal No. 0217:Limba (Licht )
Botanische naam:Terminalia superba Engl. et Diels
Familie:Combretaceae
Nat. verspr. geb.:W-Afrika, Belgisch Congo
Vol. massa:450-650 kg/m3
Andere namen:licht: fraké, limba clair; donker: alfara, Mayombé noten; gestreept: limba pariolé
Algemeen:Limba is zowel lichtgekleurd als donker in de handel. Het lichte hout wel als vervanger van eiken voor meubels en vloeren, maar staat hierbij verre ten achter. Daarom ook wel ten onrechte "Afrikaans eiken" genoemd.
Het donkere hout voor betimmeringen (vooral voor autobussen en spoor wegrijtuigen e.d.) In België is veel vraag naar dit hout voor gewoon timmerwerk en in Frankrijk naar het Mayombé noten voor de meubelmaker.
Boomgegevens: Limba is afkomstig van een grote boom die 30 tot 50 meter hoog kan worden met een takvrije stam van 20 tot 30 meter en 1,50 m dikte.
Techn. gegevens:Het spint en het kernhout zijn beiden geel tot groenachtig geel van kleur, terwijl het kernhout dikwijls opvallend olijfbruin tot zwartbruin gestreept is. Het hout is zacht tot matig hard, licht tot matig zwaar, met dien verstande, dat het donkere hout over het algemeen harder, zwaarder en vaster is dan het lichtere hout.
Het is niet zeer sterk, niet taai en niet duurzaam, neigt tot scheuren en werkt en trekt nogal, daarom moet het na de velling dadelijk in het water en snel verscheept, om bij aankomst onmiddellijk verzaagd te worden.
Het is elastisch, maar splijt gemakkelijk; bij het boren, spijkeren en schroeven moet men dus voorzichtig zijn, de laatste draaien gauw dol. Ook voor fijn constructiewerk is het minder geschikt, omdat het te zacht is, het donkere hout gedraagt zich over het algemeen iets beter.
Gebruik:Hier te lande worden beide soorten hoofdzakelijk (gesneden of geschild) toegepast voor de vervaardiging van triplex en meubelplaat als vervanger van het okoumé.
Opmerking:Historie: [ In pakket 28, februari 1952 is het paar uitgebracht van massieve limba-monsters 217 en 217 - I: limba clair resp. limba noir, met dit gele kaartje ]
[pakket 28, februari 1952]

afdrukken        venster sluiten