Staal No. 0262:Meranti, rode
Botanische naam:Shorea sp.div.
Familie:Dipterocarpaceae
Nat. verspr. geb.:Borneo, Sumatra, Malakka, Philippijnen
Vol. massa:650-850 kg/m3
Andere namen:red seraya, red lauan, enz
Algemeen:Boomgegevens: Het zijn zeer hoge bomen met fraaie rechte stammen.
Techn. gegevens:Het spint is wit of geelachtig tot zeer lichtbruin van kleur, het kernhout rose, grijsrood, donkerood of paarsrood, met duidelijke glans. Op kopse doorsnede ziet men met de loupe rijtjes harsgangen met meestal witte inhoud. De nerf is matig grof tot grof, de draad recht of golvend, ook wel kruisdradig.
De zwaardere soorten zijn vrij sterk en tamelijk duurzaam, de lichtere zijn van mindere kwaliteit.
Het hout scheurt weinig maar trekt en krimpt nogal. Het hout is gemakkelijk te bewerken.
Gebruik:De zwaardere soorten als constructiehout bij de woning en bruggenbouw mits niet in contact met de grond, verder voor binnenbetimmeringen en meubels; de lichtere in hoofdzaak voor planken bekistingen en kisten. In Amerika worden de betere rode meranti's verhandeld als "Philippine mahogany" een onjuiste naam daar het hout niets met mahonie te maken heeft.
Opmerking:Onder de naam rode meranti worden een groot aantal Shorea soorten samengevat. Het gewicht en daarmede de bruikbaarheid kan sterk uiteenlopen, ook binnen dezelfde soort en zelfs binnen dezelfde stam. Het hout bij het hart is gewoonlijk lichter, soms sponsachtig. Men onderscheidt wel lichte rode meranti met een s.g. van 0.32 0.60 en zware met een s.g. van 0.60 0.85.
[pakket 39, april 1956]

afdrukken        venster sluiten