Staal No. 0275:Apitong
Botanische naam:Dipterocarpus sp. verm. D. grandiflorus Blanco
Familie:Dipterocarpaceae
Nat. verspr. geb.:ZO-Azië
Herkomst monster:Philippijnen
Vol. massa:580-1020 kg/m3, meestal 700-900 kg/m3
Algemeen:Boomgegevens: Het zijn hoge rechte bomen met rolronde stammen.
Techn. gegevens:Het 2 10 cm brede spint is geel tot lichtbruin, de kern bruin, bruingrijs of roodbruin van kleur.
Het hout is over het algemeen hard en zwaar, nogal grof van nerf en recht van draad, soms kruisdradig. Het scheurt, mits voorzichtig gedroogd, betrekkelijk weinig en slechts matig, wanneer het eenmaal droog is.
Het is sterk, vrij moeilijk splijtbaar en matig goed te bewerken; het bevat n.l. wat kiezel en in wisselende mate hars welke het zagen, vooral van het verse hout, kan bemoeilijken. De duurzaamheid is matig, doch de meeste soorten laten zich goed impregneren.
Gebruik:Als constructiehout, vloeren, parket. brug en havenwerken, scheepsbouw, dwarsliggers (geïmpregneerd).
Opmerking:Dit is één van de ca 70 Dipterocarpus-soorten uit de handelsgroep keroewing, waartoe ook gurjun, yang, eng, lagan, etc behoren. Sommige hebben een uitgestrekt verspreidingsgebied in ZO-Azië, andere een beperkt. De eigenschappen lopen uiteen naar de botanische soort, maar binnen de soort ook naar de groeiplaats. Daarom zijn ze niet met zekerheid van elkaar te onderscheiden.
[pakket 41, januari 1957 (vermoedelijk)]

afdrukken        venster sluiten