Staal No. 0844:Bocote
Botanische naam:Cordia cf eleagnoides DC.
Familie:Boraginaceae
Nat. verspr. geb.: M.Amerika en Mexico
Vol. massa:gem. 880 kg/m3
Andere namen:grisiñó, gueramo, ocotillo meco
Algemeen:het genus Cordia levert zowel lichte als donkere houtsoorten. De donkere soorten waartoe dit behoort zijn alle vrij zwaar, sterk en duurzaam en hebben de reputatie nauwelijks te werken. Deze zijn populair in zowel de meubelmakerij als voor klein werk, handvatten, draaiwerk, etc. Er is altijd meer vraag dan aanbod geweest, en de partijen zijn nooit groot geweest. Er is weinig bekend van dit hout, bijvoorbeeld ook niet of de mooie tekening die in dit monster te zien is (zo op het oog lijkt het op een hele mooie cocobolo vgl staal 350 en 350B) in al het hout van deze soort aanwezig is. Opvallend is dat de donkere strepen hier bijna geheel samenvallen met de groeiringen: in veel andere Cordia-soorten is de tekening zeer onregelmatig.
Noot: Deze hele partij monsters uit één stam. Het is niet zeker op soort gebracht, maar C.eleagnoides, een boom van 6-10m hoog, is een van de soorten die in Mexico dit bocote leveren. Vergelijk Staal 413.
[pakket 102, december 1999]

afdrukken        venster sluiten