Staal No. 0279:Mooreiken
Botanische naam:Quercus sp.div. verm. Q. robur L.
Familie:Fagaceae
Herkomst monster:Nederland (Biesbos)
Vol. massa:kg/m3
Andere namen:fossiel eiken, oereiken
Algemeen:Het mooreiken is fossiel eikenhout, dat soms in het veen wordt aangetroffen. Door de inwerking van ijzerhoudend water op de looistoffen in het hout heeft dit een donkerder kleur gekregen, die uiteen kan lopen van donkerbruin tot pikzwart. Door de grote ouderdom van het hout zijn de sterkte eigenschappen en het volumegewicht achteruit gegaan. Naar de vindplaats van het monster te oordelen, 7 m onder het maaiveld, zou dit 5 à 6000 jaar oud kunnen zijn. Een juiste datering is echter slechts mogelijk volgens de 14C methode, die berust op de meting van de radioactiviteit van de in het hout aanwezige koolstof.
[pakket 10-jarig jubileum, maart 1957]

afdrukken        venster sluiten