Staal No. 0291:Selangan batoe
Botanische naam:Shorea sp.div.
Familie:Dipterocarpaceae
Nat. verspr. geb.:N Borneo
Herkomst monster:N Borneo
Vol. massa:850-950 kg/m3
Techn. gegevens:Kernhout geelachtig tot roseachtig bruin, het 3 7 cm brede spint wat lichter van kleur. Op het kopse vlak zijn rijen harskanalen zichtbaar. Het hout is gewoonlijk kruisdradig, matig fijn van nerf, sterk en duurzaam (het spint wordt aangetast door boorders).
Het is ondanks zijn hardheid vrij goed te bewerken, al bemoeilijkt de kruisdradigheid het schaven met de hand. Het moet voorzichtig gedroogd worden, daar het sterk krimpt met neiging tot scheuren: ook werkt het nogal.
Gebruik:Voornamelijk zware constructies en voor botenbouw.
Opmerking:Selangan batoe noemt men in Brits Borneo harde Shorea soorten, die behoren tot de handelsgroep balau.
[pakket 42, september 1957 (vermoedelijk)]

afdrukken        venster sluiten