Staal No. 0313:Olijfwilg
Botanische naam:Elaeagnus angustifolia L.
Familie:Elaeagnaceae
Nat. verspr. geb.:Gehele Middellandse zeegebied en oostwaarts tot in Centraal Azië (maqui en steppen)
Herkomst monster:parkboom (Nederland)
Vol. massa:600 kg/m3 (!?!)
Andere namen:Ölweide (D.); oiltree, oleaster (Eng.); chalef, eléagne, olivier de Bohème (Fr.)
Algemeen:Boomgegevens: Kleine boom, niet meer dan 10 m hoog met een onregelmatige stamdoorsnede. Twijgen zilverwit geschubd, meestal gedoornd. Bladeren smal, boven lichtgroen, onderzijde zilverwit behaard. Bessen geelachtig tot roodachtig, ter grootte van een kleine olijf; bevatten een oliehoudend zaad.
Techn. gegevens:Het hout is kringporig, de grote vaten staan dicht opeengehoopt, de kleine meer verspreid en nemen naar het eind van de jaarring sterk in diameter af. Het spint is geelwit, de kern bruin.
Gebruik:Het hout heeft geen bijzondere eigenschappen en is niet van commercieel belang; het heet wel gebruikt te worden voor meubels en draaiwerk; overigens weinig gegevens bekend.
Opmerking:De naam olijfwilg is misleidend; de boom is geen wilg, doch familie van onze duindoorn; het hout is grover van nerf.
[pakket 45, maart 1959]

afdrukken        venster sluiten