Staal No. 0346:Cuban oysterwood
Botanische naam:Gymnanthes lucida Sw.
Familie:Euphorbiaceae
Nat. verspr. geb.:Florida, W Indië, Brits Honduras en Brazilië
Vol. massa:1100-1200 kg/m3
Andere namen:crabwood, poison wood, aité, yaité, granadillo
Algemeen:Dit hout lijkt veel op cocus (Brya ebenus) doch mist de, voor cocus karakteristieke, etagebouw der stralen (mikroscopisch of soms met de loupe waar te nemen).
Boomgegevens: Struik of kleine boom van hoogstens 10 m hoogte en 25 cm stamdiameter.
Techn. gegevens:Het spint is breed, wit en scherp afgescheiden van het kernhout dat olijfbruin is en waarin donkere onregelmatige strepen dikwijls voorkomen. Het is zeer duuzaam.
Het is goed te draaien en te snijden en met hoge glans af te werken.
Gebruik:Draaiwerk, wandelstokken, handvatten, inlegwerk, luxe borstels.
Opmerking:Historie: [ Zie Cocus: dit is het nieuwe gele kaartje ]
[pakket 49, november 1962]

afdrukken        venster sluiten