Staal No. 0348:Teak
Botanische naam:Tectona grandis L.f.
Familie:Verbenaceae
Herkomst monster:Moulmain (Brits Indië)
Vol. massa:550-850 kg/m3
Algemeen:Determinatie gegevens: Vers gekapt donkerbruin. Kernhout geelgrijs tot bruinachtig, spint licht grijsachtig. Getekend met donker tot zwartachtige strepen. Groeiringen op langshout duidelijk waarneembaar. Glans langshout matig. Ruikt iets zurig, smaakt iets bitter.
Op kopse vlak vaten goed waarneembaar, vaak in groepjes van twee, of soms van drie. Op de groeizônes een brede band terminaal parenchym, tussen de groeizones alleen paratracheaal parenchym. Zeer veel mergstralen, matig grof tot matig fijn, 1 tot 2 mm hoog. Geen etagebouw. Porien langshout matig grof tot fijn, lengte 3 tot 16 mm. Nerfvulling: zwartbruine gomstof, [een] weinig phosphorzure kalk [aanwezig].Vatdoorboring enkelvoudig.
Hardheid klasse 2 tot 4. S.g. 0,55 tot 0,85. Sterk, taai, grote duurzaamheid. Rechtdradig tot kruisdradig.
Brandproef: brandt redelijk makkelijk, knetterend en walmend, licht grijze as, geen verkoling.
Chemische reacties: in alcohol 100% lichtgeel; in ammoniak 35% iets troebel groene aanslag; in kalkwater geen effect; in Z. iets donkerder.
Techn. gegevens:Van het teak-hout zijn ruim 30 soorten in Nederlands Oost-Indië voorhanden. Al deze soorten behoren echter tot de Tectona grandis en zijn alle van grote overeenkomst met elkander. Het is hier meer een geval van groeiplaats die een andere vorm en hoedanigheid geeft in deze soort.
Er zijn zachte tot harde soorten, lichte tot zware soorten. Soorten die voor meubelhout in aanmerking komen en niet voor timmerhout. Soorten alleen voor kisten en niet voor iets anders. Hun verschil wordt in de soort meestal alleen maar aangeduid door een achtervoegsel achter het woord djati. Bijvoorbeeld djati agel, djati doreng, djati kelor, djati loeloep, djati minjak, enz.
Gebruik:Voor scheeps- en waterbouw is het zeer geschikt.
Opmerking:Historie: De staalbeschrijving is een voorloper van een geel kaartje, en omvat ook determinatiegegevens
[pakket Een fineerstaal 22 x 12cm uit 1948]

afdrukken        venster sluiten