Staal No. 0031:Bangkirai
Botanische naam:Shorea laevifolia (Parijs) Endert
Familie:Dipterocarpaceae
Nat. verspr. geb.:O- en NO-Borneo
Herkomst monster:Borneo
Vol. massa:750-1200 kg/m3
Andere namen:benoeas
Algemeen:De boom is een woudreus met zuilvormige stam.
Techn. gegevens:Het 2-12 cm, meestal ca 4 cm brede spint is zeer lichtbruin van kleur, het scherp daarvan gescheiden kernhout geelbruin, soms met roodachtige tint, nadonkerend. Op het kopse vlak kan men de voor Dipterocarpaceae kenmerkende axiale harsgangen veelal duidelijk zien geordend in witte tangentiale banden.
Bangkirai is vrij fijn tot grof van nerf, recht of golvend van draad, vaak kruisdradig. Bangkirai is zeer sterk, zwaar tot buitengewoon zwaar, niet zeer taai, slijtvast, zeer duurzaam en goed bestand tegen zwakke zuren. Hoewel het geen kiezel bevat, vertoonde het bij proeven hier te lande na enige jaren slechts een zeer geringe aantasting door paalworm.
Gebruik:Als constructiehout voor alle doeleinden, waar het op grote afmetingen, sterkte en duurzaamheid aankomt. Bruggen, brugdekken, kaden, remwerken, wrijfhouten, sluizen, steigers, bodems van wagons en vrachtauto's, vloeren, parket, enz.
Opmerking:Bangkirai behoort tot de handelsgroep balau, die een aantal zware Shorea en Hopea-soorten omvat, waarvan de kwaliteit en bewerkbaarheid echter nogal uiteenloopt. Het beste bangkirai heeft een massa van 750 975 kg/m3 en voldoet aan de brandproef: een staafje van ca. 1/4 cm dikte dat men gedeeltelijk laat verbranden en dan uitblaast gloeit niet na tot as doch blijft houtskool.
Huidige naam:Shorea laevis Ridl.
Verw.namen:Borneo teak
[pakket 15, november 1948]

afdrukken        venster sluiten