Staal No. 0420:Laurel
Botanische naam:Cordia sp.div.
Familie:Boraginaceae
Nat. verspr. geb.:Z.Amerika
Vol. massa:500-600 kg/m3
Andere namen:laurel blanco, laurel negro, peterebi, louro
Gebruik:Onbekend.
Opmerking:Vermoedelijk overeenkomend met Cordia alliodora Cham. De ordia's (ongeveer 230 soorten) kunnen n.l. in twee groepen verdeeld worden:
1. de lichtgekleurde en lichte soorten;
2. de donkergekleurde en zware soorten.
Binnen deze groepen komen de soorten onderling sterk overeen.
Noot: Een heel twijfelachtig staal. Voor zover hiervan monsters bekeken zijn waren dit geen Cordia's.
[pakket 55, maart 1966]

afdrukken        venster sluiten