Staal No. 0444:Witijsterhout (Z.Afr.)
Botanische naam:Vepris lanceolata (Lamk.) G.Don
Familie:Rutaceae
Nat. verspr. geb.:Kaapprovincie en Natal
Herkomst monster:Z.Afrika
Vol. massa:900 kg/m3
Andere namen:white ironwood, um Zani
Techn. gegevens:"Die hout het 'n besonder skoon voorkoms. Sij kleur varieer van wit tot 'n ligte groenagtige bruin. Die vlam is duidelik dog nie opvallend nie. Die hout is hard, sterk en elasties, dog nie duursaam in die grond nie.
Dit is hard om te saag en skaaf, dog nie origens moeilik niet".
Gebruik:"Vir hamer en ander stele. Dit word dikwels vir speke en ander wahout gebruik".
Opmerking:Synoniemen:Vepris lanceolata Juss.
Vepris undulata (Thunb.) Verdoorn et C.A.Sm.
[pakket 58, mei 1967]

afdrukken        venster sluiten