Staal No. 0448:Wit-els (Z.Afr.)
Botanische naam:Platylophus trifoliatus (L.f.) D.Don
Familie:Cunoniaceae
Nat. verspr. geb.:Z.Afrika
Herkomst monster:Z.Afrika
Vol. massa:500-700 kg/m3
Andere namen:white els, white alder
Techn. gegevens:"Wat die kleur betref, is daar groot variasies, selfs in dieselfde plank. Dis gewoonlik ligroos bruin met donkerder bruin of groenerige geel vlekke maar dit kan 'n eenvormige donkerbruin of geel bruin of 'n bleek groen geel wees. Dis taamlik duursaam; kan maklik met 'n masjien of die hand gesaag en geskaaf en pragtig met 'n skraper afgewerkt word".
Gebruik:"Vir meuhels, panele, rame en skrijnwerk. Op kleiner skaal word dit gcbruik vir die bou van skuite, besemstokke, vorms, sierdosies en 'n verskeidenheid van ander doeleindes".
[pakket 58, mei 1967]

afdrukken        venster sluiten