Staal No. 0039:Beuken, inlands
Botanische naam:Zie A0034
Familie:Fagaceae
Vol. massa:kg/m3
Opmerking:De Stalen No. 39 en 40 zijn (waarschijnlijk) uitgebracht in pakket 11, eerste kwartaal 1948 met de staalbeschrijving onder No. 040. In 1950 is 039 hernummerd tot A 34. Als zodanig heeft het een geel kaartje; zie aldaar.
[pakket waarschijnlijk pakket 11]

afdrukken        venster sluiten