Staal No. 0041:Plataan
Botanische naam:Zie A0047
Familie:Platanaceae
Vol. massa:kg/m3
Opmerking:In 1950 hernummerd tot A 47.
De oorspronkelijke monsterbeschrijving uit 1948 is overgenomen op het gele kaartje van A 47; zie aldaar.
[pakket 16, december 1948]

afdrukken        venster sluiten