Staal No. 0042:Mooreiken
Botanische naam:Quercus sp div.
Familie:Fagaceae
Herkomst monster:Azi?
Vol. massa:740-800 kg/m3
Andere namen:IJseiken ?
Algemeen:Dit eiken komt weinig voor, en wordt gevonden in de bodem in streken, waar in vroeger tijden, eikenbossen stonden. Het heeft lange tijd in de bodem gezeten, in het veen en in moerassen. Hierop duidt ook de naam "moor-". Het ijzerhoudende water met het looizuur van de eik heeft de zwarte kleur doen ontstaan.
De naam "ijseiken" is niet juist, daar de eik zich pas na het ijstijdperk [sic] van het zuiden naar het noorden heeft verspreid. De stammen welke voor de dag komen zijn zwart en het hout is in prima staat, en laat zich goed bewerken.
Gebruik:Het werd nogal eens toegepast in de Duitse piano-industrie, in de vorm van fineer. Daar de exploitatie van dit hout moeilijk is, wordt het weinig gebruikt, hoewel er in Rusland nog veel in de bodem zit.
Opmerking:Dit is de beschrijving uit 1948. Er is nooit een geel kaartje van geweest
[pakket 16, december 1948]

afdrukken        venster sluiten