Staal No. 0492:Lijsterbes
Botanische naam:Sorbus torminalis (L.) Crantz
Familie:Rosaceae (Pomoideae)
Nat. verspr. geb.:droge bergbossen in M-Europa en Middelandse zeegebied. Elders in Europa als parkboom
Vol. massa:kg/m3
Algemeen:Boomgegevens: Vrij zeldzaam. Een boom van 6 12 m hoogte met een ronde kroon en viltige, later kale twijgen met talrijke lenticellen; knoppen kaal, stomp, groen, bladeren 5 10 cm breed, eirond, met 3 5 paar lobben, onderzijde vrijwel kaal, bladsteel 2 7 cm; bloemen 10 12 cm in brede tuilen, wit, vruchten bruin (sept. okt.)
Opmerking:Zie ook Staal no. 278
[pakket 64, juni 1975]

afdrukken        venster sluiten