Staal No. 0494:Finse Meelbes
Botanische naam:Sorbus hybrida L. ; (S. aucuparia x S. intermedia ?)
Familie:Rosaceae (Pomoideae)
Nat. verspr. geb.:Scandinaviƫ. Elders in Europa als parkboom
Vol. massa:kg/m3
Algemeen:Boomgegevens: Een boom lager dan 6 m met dichte kegelvormige kroon en meestal blijvende behaarde twijgen; bladeren 7 11 cm, eirond, spits, onderste helft diep ingesneden, slippen vaak geheel vrij, onderzijde viltig; bladsteel 1 3 cm; tuilen 7 10 cm breed, vruchten rood (okt.).
Opmerking:Algemeen. Zie no. 278.
[pakket 64, juni 1975]

afdrukken        venster sluiten