Staal No. 0520:Jucaro (M.Amerika, Fr.)
Botanische naam:Bucida buceras L.
Familie:Combretaceae
Nat. verspr. geb.:M.Amerika
Vol. massa:790 kg/m3
Andere namen:determa (Fr.Guyana) [in v.Br.Guyana is "determa" de naam voor Ocotea rubra ! ? ]; amarillo, marion (Panama); bucaro, hurar, blanco, ucar (Porto Rico).
Algemeen:Boomgegevens: In het algemeen een boom, hoewel struikvorm ook voorkomt, van 10 tot 15 m hoogte met een stamdiameter van ± 80 cm.
Techn. gegevens:Spint en kern goed van elkander te onderscheiden; spint smal en helgeel, kern variërend van helrood tot olijfbruin naar gelang ouderdom en standplaats. Gelijkmatig van structuur, fijn van nerf en in het algemeen rechtdradig. Zwaar (iets minder zwaar dan eiken), vast en buigzaam, zeer duurzaam, insektenbestendig.
Het hout werkt zeer sterk en om scheuren bij het drogen te voorkomen dient het drogen zeer langzaam en zeer zorgvuldig te geschieden. Jucaro is zeer moeilijk te bewerken, hoewel het goed te schaven is. Bij het gebruik van spijkers en schroeven is voorboren gewenst. Het hout is goed te draaien. Het vernissen of politoeren zal geen moeilijkheden opleveren evenmin als het lijmen.
Gebruik:Wegens zijn duurzaamheid bijzonder geschikt voor binnen en buitenwerk, meubelen en draaiwerk.
Opmerking:Verspreiding: Naast Midden Amerika ook in de noordelijke delen van Z.Amerika, en sporadisch voorkomend in het zuiden van de USA.
Verw. namen:Namen als black olive tree (USA, Braz., Eng.); wild olive wood of Jamaica;
grignon, bois gris gris (Fr.) worden als verwerpelijke namen beschouwd
[pakket 67, juni 1977]

afdrukken        venster sluiten