Staal No. 0543:Ki merak
Botanische naam:Podocarpus amarus Blume
Familie:Podocarpaceae
Nat. verspr. geb.:Indonesiƫ
Herkomst monster:Indonesiƫ
Vol. massa:kg/m3
Andere namen:sitobu, sapi, ki bima, ki lilin, ki pahit, bima, kayu tahun, radin, taji
Algemeen: De meeste Podocarpus-soorten worden met Altingia excelsa en Pterocarpus indicus gerekend tot de hoogste klasse van wildhoutsoorten van de Preanger bossen. De Podocarpus-soorten worden alleen gekapt voor eigen gebruik en voor de houtvoorziening van de naaste omgeving. Wordt gaarne en algemeen gebruikt voor planken en stijlen bij huizenbouw, en soms, naar het schijnt, ook voor balken.
In het hoogland staat het hout bekend als goed bestand tegen rot, boorders en zelfs witte mieren. De bomen zijn sterk vertegenwoordigd in de regenrijke gebergtebossen boven 1000 m zeehoogte. Daar treden schadelijke factoren lang niet zo sterk als in de benedenlanden. In de laagvlakte is het in contact met de grond of aan weer en wind blootgesteld weinig duurzaam; wordt dan snel en hevig door witte mieren aangetast. Onder die omstandig-heden wordt het naar zijn duurzaamheid niet hoger gerangschikt dan klasse IV; naar sterkte behoort het gewoonlijk thuis in klasse III.
Podocarpus-hout heet in alle opzichten gemakkelijk te bewerken; weinig te scheuren, te krimpen en te trekken.
Boomgegevens: Tot 40 m hoge en 1,25 m dikke woudreus van Java en Sumatra, op geheel Java voorkomend tussen 1000 en 1700 m. De stam is zuilvormig met hoog aangezette kroon en levert een prachtig bouw en meubelhout.
Gebruik:In het algemeen wordt Podocarpus-hout aanbevolen voor licht werk onder dak. P. amarus dat een gelijkmatige roodbruine kleur heeft met P. imbricatus Blume [staal 544] ook voor betimmeringen en goedkoop meubilair; de andere soorten zijn voor dit doel minder geschikt wegens een vlekkerig uiterlijk maar die komen weer in aanmerking voor kistenhout.
Opmerking:Huidige naam: Sundacarpus amarus (Blume) C.N.Page of
Prumnopitys amara (Blume) de Laub.
[pakket 70, oktober 1980]

afdrukken        venster sluiten