Staal No. 0610:Amerikaanse vogelkers
Botanische naam:Prunus serotina Ehrh.
Familie:Rosaceae
Nat. verspr. geb.:zuid & oost N.Amerika
Herkomst monster:Nederland
Vol. massa:580 kg/m3
Andere namen:black cherry (USA); American black cherrry (Eng); wild black cherry; rum cherry (USA)
Algemeen:Boomgegevens: In Amerika een boom tot 21 m hoog met een diameter van 1,5 m, met rechte stam. In M-Europa aangeplant voor houtproduktie.
In ons land aangeplant als bodemverbeteraar in naaldhout aanplantingen. Door sterke verwildering bekend als 'Bospest'. [In Nederland levert het geen hout van echt goede kwaliteit.]
Techn. gegevens:Het hout is rood bruin tot rood, met smal rose achtig spint. Kleine smalle bruine mergvlekjes en gomplekjes komen normaal voor. Het hout is dicht, met fijne nerf en rechte draad, hard en tamelijk duurzaam.
Het hout is tamelijk makkelijk te bewerken, goed te draaien en heel mooi te polijsten.
Gebruik:[In de USA en in Frankrijk voor dezelfde doeleinden als kersen, maar hoger gewaardeerd]. Vanwege het mooie uiterlijk speciaal gevraagd voor meubels en kastjes, maar ook interieurafwerking, handvaten, tabakspijpen, muziekinstrumenten en scheepsbetimmeringen. Het staat op één lijn met noten voor fijn timmerwerk.
[pakket 79, mei 1986]

afdrukken        venster sluiten