Staal No. 0694:Meelbes
Botanische naam:Sorbus austriaca (Beck) Hedl.
Familie:Rosaceae
Nat. verspr. geb.:Centraal Europa
Herkomst monster:Arboretum Wageningen
Vol. massa:kg/m3
Algemeen:Boomgegevens: Meelbessen zijn nauw verwant aan lijsterbessen, maar hebben enkelvoudige bladeren. Deze soort is een kleine boom, tot 12 m. Bladeren 7 10 cm, breed-eirond, met lobben tot 1/3 van de bladhelft, elkaar iets bedekkend, lichtgrijs aan de onderkant. De bloeiwijze is tot 10 cm breed, de vruchten zijn kogelrond, van 1 1,5 cm en rood. Bij ons zeldzaam, maar in centraal Europa al sinds lang in cultuur.
Techn. gegevens:Het hout is rechtdradig, fijn van nerf, vrij hard en vrij zwaar, zeer taai, goed te bewerken, af te werken en te beitsen.
Gebruik:Draaiwerk, snijwerk, handvatten. Geeft goed brandhout en goede houtskool.
[pakket 90, september 1993]

afdrukken        venster sluiten