Staal No. 0709:Wilson's populier
Botanische naam:Populus wilsonii C.K.Schneid.
Familie:Salicaceae
Nat. verspr. geb.:C- &W-China
Herkomst monster:Nederland
Vol. massa:380-530 kg/m3
Algemeen:Over het algemeen wordt populierenhout niet op soort verhandeld; de eigenschappen hangen sterk samen met de groeiplaats.
Boomgegevens: Deze populier is zeldzaam in Nederland. Hij heeft grote (8-16 cm) eironde stompe bladeren met zwak hartvormige voet, aan de onderzijde bruinachtig behaard. De bladsteel is 6-11 cm. De twijgen zijn rond: de knoppen kleverig met niet bekielde schubben.
Techn. gegevens:Populieren algemeen: wit tot rose-achtig bruin, zacht, taai, matig sterk. Fijne nerf en rechte draad.
Gebruik:Populieren algemeen: schilfineer, cellulose, board en spaanplaat, houtwol. Massief voor klompen, kisten, speelgoed, draaiwerk, blindhout voor meubels.
[pakket 95, juni 1996]

afdrukken        venster sluiten