Staal No. 0711:Moeras eik
Botanische naam:Quercus palustris Muenchh.
Familie:Fagaceae
Nat. verspr. geb.:NO van Ver. Staten
Herkomst monster:Wageningen (Hinkeloord)
Vol. massa:650-700
Andere namen:pin-oak, Spanish oak (USA)
Algemeen:Dit hout hoort bij het Amerikaans rood-eiken; meestal hebben rood-eiken soorten geen thyllen in de vaten; deze monsters hebben ze wèl.
Boomgegevens: Een middelgrote boom, die van nature op natte gronden staat.Voor een eik wordt hij niet oud: 150-200 jaar. Wordt bij ons aangeplant als laan- of parkboom; hij heeft een mooie herfstkleur. Bladeren gesteeld, diep ingesneden, 5-7 lobbig. Eikels klein, getsteeld, bijna rond, voor 2/3 vrij.
Techn. gegevens:Het is hard, zwaar met grove nerf, niet zo sterk als Q. rubra, maar daarmee te vergelijken. Tamelijk duurzaam.
Gebruik:Het hout van deze soort is niet van commerciele betekenis. Algemeen constructie-hout, palen en brandhout.
[pakket 88, mei1992]

afdrukken        venster sluiten